DỰ ÁN ĐỐI TÁC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Thời gian: 2022 – 2026

Đối tácĐại học Quốc gia Việt Nam - Hà Nội, Đại học Quốc gia Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng

Nhà tài trợ: Cơ quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID)

Chiến lược của dự án tập trung vào bốn chương trình chính – Quản trị, Giảng dạy và Học tập Xuất sắc, Nghiên cứu Xuất sắc và Liên kết Đại học-Doanh nghiệp – và nhắm đến ba trường đại học lớn của Việt Nam: Đại học Quốc gia Việt Nam-Hà Nội, Đại học Quốc gia Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng, với việc vận động chính sách giáo dục đại học và cải cách, công nghệ và số hóa, cũng như trao quyền cho giới là những chiến thuật quan trọng, xuyên suốt để đạt được thành công và tính bền vững lâu dài. 

QUẢN TRỊ

Chương trình Quản trị Xuất sắc sẽ thiết lập các hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ mạnh mẽ tại các trường đại học mục tiêu và chuyển đổi tài chính của trường đại học để đạt được quyền tự chủ lớn hơn về thể chế. 

GIẢNG DẠY & HỌC TẬP

Chương trình giảng dạy xuất sắc tập trung vào việc cung cấp sự phát triển chuyên môn cho giảng viên trong việc thiết kế các khóa học tiên tiến, số hóa chương trình giảng dạy để tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên chất lượng cao và thành lập Cộng đồng Học tập của Khoa để khuyến khích hợp tác giữa các trường.

NGHIÊN CỨU VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Chương trình nghiên cứu xuất sắc nâng cao năng lực nghiên cứu và đổi mới, đồng thời điều chỉnh các hoạt động nghiên cứu theo nhu cầu kinh tế và xã hội của đất nước thông qua trao đổi giảng viên, tham quan các chương trình học giả, hội nghị nghiên cứu, hội thảo trực tuyến, hội thảo và các khóa học ngắn hạn. 

LIÊN KẾT ĐẠI HỌC - CÔNG NGHIỆP

Thông qua Chương trình liên kết đại học-công nghiệp, Đại học Indiana và Sang Kiên Việt Nam cùng các đối tác khu vực tư nhân sẽ tạo ra các động lực và xây dựng các hướng dẫn về tiếp cận đại học, xây dựng và duy trì quan hệ đối tác thịnh vượng giữa các trường đại học và doanh nghiệp, trong cải cách chương trình giảng dạy và đào tạo, chuẩn bị cho sinh viên tham gia lực lượng lao động, nghiên cứu và đổi mới.