QUY HOẠCH TỔNG THỂ TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Khách hàng: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Phước

Các dự án quy hoạch nhằm tối ưu hóa tiềm năng và lợi thế của địa phương, đồng thời tạo ra các động lực tăng trưởng mới.

Định hướng Liên doanh Quy hoạch Bình Phước: Phấn đấu đến năm 2025, Bình Phước sẽ trở thành tỉnh công nghiệp nhanh, bền vững, có quy mô kinh tế vượt trội trên cơ sở xây dựng đồng bộ nền tảng hạ tầng “cứng và mềm”. Phát triển các cụm ngành có tiềm năng tạo nhiều việc làm tạo thu nhập và nguồn thu ngân sách nhà nước. Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới và thành thị. Tăng cường kết nối khu vực thông qua việc phát triển các hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng. Hoàn thiện chính phủ điện tử, từng bước chuyển sang chính phủ số. Bảo đảm quốc phòng - an ninh vững chắc; tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Quy hoạch được xây dựng vững chắc trên nền tảng bố trí hạ tầng hợp lý và kết nối liên ngành nhằm tìm ra chính sách phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường và an ninh.

Các dự án quy hoạch do IVI và Công ty Cổ phần Encity phối hợp thực hiện, với sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành địa phương và trung ương.