Góp ý cho Quốc Hội một số giải pháp về thuế được đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp

Hỗ trợ doanh nghiệp: Không đo được sẽ không làm được 

Góp ý cho Quốc hội về cơ chế độc lập của cơ quan thống kê quốc gia

Mắc ca: “Người chơi chính là ai”

Ngân sách là tiền của dân, phải công khai với dân

Dự án Luật Kinh doanh Bất động sản và Dự án Luật Nhà ở: Phân tích và lựa chọn

Góp ý cho Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ Đặc biệt