TƯ VẤN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG

Nhiệm vụ của IVI là góp phần xây dựng nền hành chính công minh bạch, hiệu quả và dịch vụ công tốt hơn. Chúng tôi thường xuyên tiến hành phân tích chính sách và tư vấn chính sách theo yêu cầu của các cơ quan hoạch định chính sách tại Việt Nam. Chúng tôi góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường khuôn khổ pháp lý. Các cơ quan này bao gồm các cơ quan ngang bộ như Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế và chính quyền địa phương; và các cơ quan nước ngoài như Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) và các tổ chức phi chính phủ (NGO) như Ngân hàng Thế giới, Oxfam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Cắt giảm các yêu cầu kinh doanh

Thời gian: 2021 – 2023
Đối tác:  Văn Phòng Chính Phủ / Cục Kiểm soát thủ tục hành chính 
Nhà thầu: dự án USAID LinkSME

Xây Dựng Bảng Theo Dõi Chỉ Tiêu KT-XH

Thời gian: 2019 – 2020
Đối tác: Văn Phòng Chính Phủ / Cục Kiểm soát thủ tục hành chính 
Nhà tài trợ: Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) & World Bank Vietnam

ODRA

Thời gian: 2019 – 2020
Đối tác: Office of the Government – World Bank Group

PSI

Thời gian: 2016 – 2019
Đối tác: Ministry of Health & Oxfam Vietnam
Nhà tài trợ: